Internet satelit. Tehnička podrška i rešenjaPODRŠKA, TEHNIČKA POMOĆ, KOMPONENTE, POPRAVKE I REZERVNI DIJELOVI

Satelitska internetska tehnička podrška

Isto tako, svi NASSAT klijenti imaju pristup 24 X 7 X 365. I putem telefona i virtuelnog portala incidenata dostupnih na našoj web stranici

Evropa - Brazil - Latinska Amerika - Centralna Amerika - Afrika