NASSAT satelitski internet | Licenca ANATELAnatel Brazil - Agencije za telekomunikacije

ANATEL

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) je državni subjekt koji reguliše telekomunikacije u Brazilu. Stvorena da podstakne razvoj telekomunikacija u ovoj zemlji, agencija se upravlja samostalno i finansijski je autonomna. Njegove aktivnosti uključuju sprovođenje nacionalnih politika vezanih za telekomunikacije, regulisanje licenci, upravljanje radio-frekvencijskim spektrom i zaštitu prava potrošača, između ostalog.