Satelitski internet sa automatskim orijentacionim antenamaNASSAT Kodeks profesionalne etike

Etika i dobre prakse

Uvod

Etički principi koji vode naše akcije takođe zasnivaju našu sliku kao solidnu i pouzdanu kompaniju.
Ovaj Etički kodeks okuplja direktive koje se moraju poštovati u našoj profesionalnoj akciji kako bi postigli sve veće etičke standarde u vršenju naših aktivnosti. Odražava naš kulturni identitet i obaveze koje pretpostavljamo na tržištima na kojima poslujemo.

Reach

Ovaj etički kodeks odnosi se na sve NASSAT administratore i zaposlene.

Opšti principi

NASSAT ima uvjerenje da, da bi se konsolidovao i razvio, mora započeti od poslovnih ciljeva i strogih etičkih principa koje dijeluju administratori i zaposleni u kompaniji.

Ponašamo se na tržištu novih tehnologija sa fokusom na kontinuirani razvoj, vođstvo performansi i zadovoljstvo kupaca. Među našim najvažnijim ciljevima jeste održavanje reputacije solidne i pouzdane kompanije, svesne naše društvene i poslovne odgovornosti, koja nastoji da dobije rezultate na pošten, pravičan, pravičan i transparentan način.

Naše postupke uvek treba trajno obeležiti integritetom, povjerenjem i lojalošću, kao i poštovanje i poštovanje ljudskog bića, u njihovoj privatnosti, individualnosti i dostojanstva. Mi odbacujemo svaki stav vođen predrasudama o poreklu, etničkoj grupi, religiji, društvenoj klasi, polu, boji, starosti, fizičkoj nesposobnosti i bilo kom drugom obliku diskriminacije.

Vjerujemo u važnost društvene i poslovne odgovornosti kao kompanija posvećena zajednicama u kojima posluje i da se ova odgovornost u potpunosti ostvaruje kada doprinosimo akcije za ove zajednice.

Menadžeri i zaposleni mora poduzeti sve da se osigura vrijednosti i imidž kompanije, održava dosljedan stav da slika i te vrijednosti i čin u odbrani interesa kupaca i poduzeća. Traganje za razvojem naše kompanije mora se zasnivati ​​na ovim principima, uz povjerenje da se naše akcije rukovode najvišim etičkim standardima i strogo poštuju zakonitost.

Odgovornosti administratora

Na glavnim rukovodiocima Kompanije, u vršenju svojih aktivnosti:

Stručni i lični integritet

Odnosi sa kupcima

Odnosi u radnom okruženju

Odnosi sa javnim sektorom

Odnosi sa dobavljačima

Odnosi sa konkurentima

Upravljanje Etičkim kodeksom

Odbor za etiku

Završne odredbe

Obelodanjivanje i poštovanje pravila ponašanja su utvrđene u Cirkularu internih propisa.