Satelitski internet sa automatskim orijentacionim antenamaNassat sateliti u Ka bendu, Ku band, C bend

Clarck pojas | Svi sateliti

Sateliti NASSAT-a u L bendu

Clarck pojas | Svi sateliti